-Opi, (gr. -opia, af ops, opos øje), -syn (fx myopi).