-Ol, internationalt suffiks. 1) Angiver, at kemiske forbindelser er alkoholer, fx methanol, afledt af methan; suffikset er dannet i analogi med sidste stavelse i alkohol. 2) Fork.f. lat. oleum 'olie'; oprindelig om stoffer med olieagtig karakter; nu især om visse ethere. Suffiks af denne type har også en mere generel anvendelse ved produktnavne for derved at forlene dem med et videnskabeligt præg.