-Nik, (russ. og jiddisch), hørende til; person el. apparat knyttet til en vis funktion el. holdning (fx sputnik, narodnik).