-Minded, (eng.), som interesserer sig for; som er indstillet på; som har sans for (fx serviceminded, sprogminded).