-Lyse, (af gr. lysis 'løsning', adj. lytikos, af lyein 'løse, opløse'), græsk og internationalt sammensætningsled med betydningen 'løsning, opløsning', fx pyrolyse 'opløsning ved ophedning'. Endelsen har tilknyttet adjektiver på -lytisk, fx analytisk 'opløsende', og verber på -lysere, fx paralysere 'lamme'.