-Løkke, endelse i danske stednavne, oprindelig med betydningen 'indhegning, indhegnet mark' og især 'indhegnet skov(rydning)', beslægtet med verbet lukke; i marknavne også om ikke-indhegnede markstykker. De ældste landsbynavne er fra sen vikingetid eller tidlig middelalder, fx Dageløkke og Ebbeløkke, af mandsnavnene Daghe og Ebbe. Endelsen indgår i mange gård- og herregårdsnavne, fx Egeløkke og Broløkke på Langeland.