-Købing, endelse i danske stednavne med betydningen 'handelsplads'. Ordet, der er afledt af købe i betydningen 'handle', er indlånt vistnok fra oldeng. ceaping i slutningen af vikingetiden. Stednavnenes forled angiver især beliggenheden i forhold til en anden lokalitet, fx Ringkøbing ved Rindum, ved skovryddede områder, fx Rudkøbing, eller relativ alder, fx Nykøbing.