-Itol, (af -it + -ol), inden for kemi om nogle alkoholforbindelser, som er beslægtet med sukker.