-Issimo, (it. -issimo, af lat. -issimus), suffiks, der betegner højeste grad el. en meget høj grad (fx pianissimo).