-Holm, endelse i danske stednavne. Den oprindelige betydning 'bakke' findes i enkelte gamle landsbynavne, fx Skivholme ved Århus, og i en del navne på forhøjninger i engdrag, hvoraf nogle senere er blevet gårdnavne. Almindelig er betydningen 'mindre ø', fx Birkholm, Lindholm, men også 'stor ø' forekommer, fx Bornholm. Mange herregårde er bygget på sådanne øer og har fået øernes navne, fx Bygholm, Hørsholm.