-Gam, -gami, græsk og internationalt sidste sammensætningsled, af gr. gamos 'ægteskab'. -gam angiver forhold ved ægteskab og kønsliv; monogam 'som lever i ægteskab med en' modsat polygam; kryptogam 'med skjult formering' om sporeplanter. Tilsvarende handling eller virke udtrykkes ved -gami, fx bigami 'det at leve i to ægteskaber'. Som første sammensætningsled findes gamo-, fx gamogenese 'formering ved kønslig omgang'.