-Florus, (af lat. florus blomstrende, af flos, floris blomst), med en vis art el. et vist antal blomster; jf. -florisk.