-Florisk, (af lat. flos, floris blomst), med en vis art el. et vist antal blomster (fx grandiflorisk).