-Fikation, (lat. -ficatio, af -ficare, af facere gøre), bevirken; gøren til (fx glorifikation).