-Fektion, betegner en virkning (svarende til verber, som ender på -ficere) (fx infektion).