-En, internationalt suffiks, dannet af den græske adjektivendelse -en(os). Suffikset bruges i kemiske navne til at angive umættede kulbrinter, fx eth-en.