-Ektomi, (gr. -ektomia, af ektome udskæring), -bortskæring.