-Bjerg, endelse i danske stednavne, oprindelig brugt om "terrænforhøjning med fald til alle sider". Mange af disse navne må tidligt, dvs. i folkevandringstid og vikingetid, være blevet navne også på landsbyer ved "bjergene". Det viser det før-kristelige ordinventar i mange af dem — som i Onsbjerg af Odin, Viborg af vi 'hedensk helligdom' og oprindelig -bjerg — samt den centrale administrative position, som mange af byerne fik, fx herredsbyer som Flakkebjerg og Lisbjerg. I yngre navne blev -bjerg afløst af -bakke, -banke og -høj.