-Arium, (lat., neutrum af -arius (adj.)), danner substantiver og betegner ting el. steder, som vedrører el. rummer det, der angives i ordenes første led, fx akvarium, herbarium.