-Ager, endelse i danske stednavne; betyder i de fleste landsbynavne, som fx Sandager og Broager, 'dyrket areal'. En speciel betydning 'markparti mellem to agerfurer' findes i talrige marknavne, hvoraf en del er blevet led af gårdnavne, fx Rugagergård. I nogle navne fra vikingetiden eller før, fx Oksager, mener man, at ager betyder 'græsgang, sted, hvor kvæget drives hen' i tilknytning til ordets etymologi, jf. latin ago 'driver'.