-Aceus, (lat.), inden for botanik og zoologi til substantiv med suffiks -acea (fx crustaceus hørende til Crustacea krebsdyrene).