Øremærkede skatter, skatter, hvis provenu i modsætning til generelle skatters går til at dække bestemte offentlige udgifter. Øremærkede skatter har beskeden udbredelse i Danmark, men kendes bl.a. fra virksomheders obligatoriske bidrag til fx praktikpladsordningen og erhvervssygdomssikringen.