Øre, skandinavisk skillemønt, 1/100 krone, indført ved Møntloven i forbindelse med Den Skandinaviske Møntunion i 1873. Baggrunden for valget af dette navn er ukendt, men det antages, at man tog hensyn til Sverige, som siden 1855 havde delt riksdaleren i 100 øre, mens navnet på den større møntenhed, kronen, havde dansk-norske aner.