økonomisk ulighed

Økonomisk ulighed, ulig fordeling af økonomiske resurser. Studier af økonomisk ulighed kan omfatte sammenligning af gennemsnitsindkomster i forskellige lande, af individers, husstandes eller befolkningsgruppers indkomst (se indkomstfordeling), sammenligning af lønninger i forskellige fag eller erhverv (se lønstruktur) eller sammenligning af aflønning til forskellige produktionsfaktorer som kapital, arbejdskraft, jord mv.

Fordelingspolitik og indkomstudligning har gennem skatter, indkomstoverførsler og visse former for offentligt forbrug som hovedformål at mindske den økonomiske ulighed. Mindskelse af ulighed gennem omfordeling indebærer dog en mulig omkostning i form af lavere gennemsnitsindkomster pga. omfordelingens indvirkning på fx lysten til at arbejde eller spare op.

I økonomiske analyser skelnes der mellem ulighed i resultat og ulighed i muligheder. Ulighed i resultat, fx den ulighed i indkomst, der konstateres hos personer i et samfund, kan skyldes såvel ulige muligheder for at erhverve indkomst, fx på grund af forskelle i evner, i adgang til uddannelse eller i, hvor stor en formue der arves, som forskelle i de valg, hver enkelt træffer mht. uddannelse, arbejde, erhverv, opsparing mv.

Den økonomiske ulighed mellem befolkningerne i verdens lande er meget stor. Med forbehold for usikkerheden ved opgørelse i ulandene af nationalproduktets størrelse viser tallene, at den fattigste halvdel af verdens befolkning råder over ca. 5% af verdens samlede bruttonationalprodukt, mens den rigeste halvdel råder over de resterende ca. 95%.

Sammenlignes indkomsterne i forskellige lande, viser det sig, at den økonomiske ulighed er mindst i højtudviklede industrilande med velfærdsstater, der indebærer en stor grad af indkomstudligning. Graden af økonomisk ulighed måles bl.a. ved hjælp af Ginikoefficienten.

Kommentarer

Din kommentar publiceres her. Redaktionen svarer, når den kan.

Du skal være logget ind for at kommentere.

eller registrer dig