Økonomisk geografi, gren af kulturgeografien, der beskæftiger sig med samfundenes økonomiske husholdning, herunder den rumlige fordeling af produktion og forbrug samt disses betingelser og konsekvenser. Se erhvervsgeografi.