Épaulement, (fr., af épaule 'skulder'), balletudtryk for en dansers holdning af overkrop, skuldre, hoved og blikretning i forhold til resten af kroppen. Væsentligt stiltræk i Bournonvilles balletter. Se ballet (teknik).