Æresgæld er gæld, som betales af en skyldner, der anser sig selv for moralsk forpligtet hertil, selvom kravet ikke er juridisk bindende. Eksempler herpå er betaling af spillegæld og fordringer, der er ophørt ved forældelse.