Æresdoktor, person, der af et universitet har fået tildelt doktorgraden ved æresdiplom og uden forudgående forsvar af en disputats. En æresdoktor har ret til at bruge den pågældende doktorgrad med tilføjelsen h.c. (honoris causa) og til at afholde forelæsninger ved universitetet.