Ældrepsykologi, aldringens psykologi; psykologisk viden især om de "unge gamle" (dvs. tiden efter pensionsalderen), mens gerontopsykologien mere omhandler de "gamle gamle", dvs tiden, hvor funktionstab indsætter.