Ålekvabbe, Zoarces viviparus, art i fiskefamilien Zoarcidae; forekommer almindeligt på lavere vand fra De Britiske Øer ind i Østersøen og nord om Norge til Hvidehavet. Den aflange krop er slimet med sammenhængende ryg-, hale- og gatfinne, og knoglerne er grønne. Ungerne fødes om vinteren efter en drægtighedsperiode på fire måneder. Ålekvabbe fiskes som bifangst i ruser, men spises kun lokalt. Bestanden af ålekvabber er gået stærkt tilbage i slutningen af 1900-t., men årsagen er ukendt. Ålekvabbefamilien omfatter i alt ca. 80 arter i salt- og brakvand, også i Arktis og Antarktis.