Ålegårdsret, fra gammel tid en ret for grundejeren til fiskeri med ålegårde (åleruser), der i 1956 ved lov afløstes af særlige kendelser til de enkelte rettighedshavere. Kendelserne fastslog bl.a. ålegårdsrettens beskaffenhed, omfang og udstrækning. Fiskeri med ålegårde kan fortsætte indtil rettens bortfald i henhold til kendelsen.