Åbeskyttelseslinje, linje i en afstand af 150 m fra registrerede vandløb, inden for hvilken der ikke må placeres bebyggelse, foretages terrænændringer mv., se Naturbeskyttelsesloven.