Åbent fængsel, fængsel med lav eller ingen ydre (statisk) sikkerhed og med begrænset personalebemanding (dynamisk sikkerhed). Efter Straffeloven af 1933 var åbent fængsel kun tænkt anvendt som ungdomsfængsel og arbejdshus, men store kapacitetsproblemer i de lukkede fængsler fremtvang 1940-47 billige og hurtige løsninger. Se også fængsel og Kriminalforsorgen.