Þórðr, Þórðr kakali Sighvatsson, 1210-1256, islandsk høvding af Sturlungaslægten, hirdmand for Håkon 4. Håkonsson af Norge. 1247-50 styrede Þórðr det meste af Island i Håkons navn. Han blev herefter kaldt til det norske hof og vendte ikke siden tilbage til Island.