Østrig - retssystem

Østrig - retssystem, Østrigsk ret hører til den tyske retsfamilie. Den østrigske borgerlige lovbog, Allgemeines Bürgerliches Gesetzbuch (ABGB), er fra 1811 og således betydelig ældre end den tyske BGB (se også Tyskland - retssystem), og den har ikke BGBs stringente og videnskabelige opbygning. Den indeholder nogle belærende og beskrivende bestemmelser, heriblandt en bestemmelse om, at ægteskabet går ud på, at "to personer af forskelligt køn lovmæssigt erklærer, at de vil leve i et uadskilleligt samvær, avle børn og opdrage dem og gensidigt hjælpe hinanden". ABGB er påvirket dels af romerretten (gemeines Recht), som tidligere gjaldt i Østrig, dels af oplysningstidens naturret. Bestemmelsen i lovens § 16 om, "at hvert menneske har medfødte af fornuften dikterede rettigheder og er at betragte som en person", blev ikke straks ført ud i livet. Det tog det meste af 1800-t. at afskaffe det autoritære feudale samfund og statens kontrol over økonomien. Først i 1970'erne blev mand og hustru ligestillet i ægteskabet. Ved ændringer i lovbogen og dens anvendelse i retspraksis har tysk ret ofte været forbillede, og tysk og østrigsk retsvidenskab er meget nært forbundne.

Skilsmisse meddeles ved dom. Det sker på den ene ægtefælles begæring, hvis den anden ved grov krænkelse af sine ægteskabelige pligter er skyld i ægteskabets sammenbrud, eller når ægteskabet pga. den ene ægtefælles alvorlige kroniske sygdom er ødelagt. Det samme gælder, hvor ægtefællerne pga. uoverensstemmelse ikke har haft noget husligt fællesskab i tre år, og en genoptagelse af samlivet ikke kan forventes. Endvidere gives der dom til skilsmisse, hvor parterne sammen fremsætter en begæring herom. I disse tilfælde, som ifølge statistikken for år 2000 udgjorde ca. 9/10 af alle skilsmisser, kræves det, at hver ægtefælle erklærer, at ægteskabet er brudt sammen, og at et egentligt ægteskabeligt samliv ikke har bestået i seks måneder. De skal derudover godtgøre for retten, at de er enige om, hvordan de vil ordne de mindreårige fællesbørns forhold, den enes eventuelle underholdsbidrag til den anden og formuens fordeling.

Læs mere om Østrig.

Kommentarer

Din kommentar publiceres her. Redaktionen svarer, når den kan.

Du skal være logget ind for at kommentere.

eller registrer dig