Ørum Slot, borg, anlagt på en holm i nordenden af Ørum Sø; denne del af søen henligger i dag som eng. Voldstedet består af to banker, som begge er ca. 2 m høje, adskilt af en tværgrav; den sydlige banke er med sine 50 m i bredden den største. Selve avlsgården har antagelig ligget uden for holmen, hvor Gl. Ørumgård nu ligger. Ørum nævnes første gang i 1367, da gården blev overdraget til Valdemar 4. Atterdag.