Östen Sjöstrand, 16.6.1925-13.5.2006, svensk forfatter. Allerede den lyriske debut Unio (1949) antyder den religiøse dimension i hans i øvrigt stærkt sansede, musikalske digte, således også i de senere, bl.a. Strömöverföring (1977), hvor desuden erotisk poesi og rejsemotiver træder stærkere frem. Sjöstrand går ind i den europæiske, især franske, moderne tradition. Det store udvalg af digte, lyrikoversættelser og essays, Sprickorna i stenen (1994), viser hans kunstneriske og intellektuelle format. Han blev medlem af Svenska Akademien i 1975.