Ögmundur Pálsson, ca. 1473-1541, islandsk gejstlig, den sidste katolske biskop i Skálholt, Island. Pálsson, der var blevet bispeviet i Norge i 1521, forsvarede med energi den katolske kirke trods pres fra Danmark efter 1536 for også at få gennemført Reformationen på Island. I 1540 måtte han træde tilbage, da han blev blind, og året efter lod Christian 3. ham arrestere, men han døde på vej til Danmark og skal være begravet i Sorø Kloster.