Évianaftalen, formel afslutning på Den Algeriske Frihedskrig 1954-62. Aftalen blev underskrevet den 18. marts 1962 i kurbyen Évian-les-Bains ved Genèvesøen i det østlige Frankrig efter forhandlinger siden maj 1961 mellem repræsentanter fra den provisoriske algeriske regering, Gouvernement provisoire de la République Algérienne (GPRA), og den franske regering. Aftalen opfyldte den algeriske Nationale Befrielsesfronts (FLN's) hovedkrav og indebar Frankrigs accept af et frit Algeriet, der også omfattede Saharaområdet. Den provisoriske regering og FLN garanterede for franske interesser i landet og for fortsat økonomisk samarbejde. Også europæerne i Algeriet, les pieds-noirs, fik garantier, som dog hurtigt blev værdiløse pga. fortsatte uroligheder. I løbet af få år udvandrede ca. 1 mio. af dem til Frankrig. Évianaftalen godkendtes ved folkeafstemninger i Frankrig og Algeriet hhv. den 8. april og den 1. juli 1962.