Étienne François Geoffroy, 13.2.1672-6.1.1731, fransk naturvidenskabsmand. Fra 1697 var Étienne François Geoffroy lærer ved Jardin du Roi og fra 1709 professor ved Collège royal. Han bekæmpede den mystiske alkymi og må anses som en af grundlæggerne af videnskabsfaget kemi i Frankrig. Geoffroy benyttede sig af flogistonteorien, men var klar over, at selvom metaller efter denne teori afgav flogiston, når de blev opvarmet i ild, så medførte en sådan behandling af bly, jern, kobber og tin en vægtforøgelse. Han fremstillede svovl af forskellige vitrioler (sulfater) og påviste derved stoffernes kemiske slægtskab. Efter opdagelsen af berlinerblåt udviklede Geoffroy den tekniske fremstilling af dette farvestof.