Étienne Balibar, f. 23.4.1942, fransk filosof, professor emeritus ved Université de Paris X (Nanterre). Balibar var medforfatter på Althussers hovedværk Lire le Capital (1965) og har lige siden ydet betydelige bidrag til marxistisk teoriudvikling. På dansk foreligger i denne sammenhæng Fem studier i den historiske materialisme (1977). I de senere år er han især blevet kendt for sine teorier om neoracismens grundlag i ideologiske fordomme om ikke biologiske, men kulturelle forskelle. Hovedværket i denne sammenhæng er Race, nation, classe (1988), skrevet i samarbejde med Immanuel Wallerstein.