Édouard Herriot, 1872-1957, fransk politiker. Herriot, der oprindelig var litteraturforsker, var borgmester i Lyon 1905-55, senator 1912-19, deputeret og samtidig leder af Det Radikale Parti 1919-57. Han var minister for offentlige arbejder 1916-17, for undervisning 1926-28 og minister uden portefølje 1934-36. Som stats- og udenrigsminister 1924-25 afviklede Herriot den franske besættelse af Ruhr og anerkendte Sovjetunionen. Han blev i 1926 og 1932 atter kortvarigt regeringsleder, og 1936-40 havde han som præsident for Deputeretkammeret en betydelig politisk indflydelse. Herriot undsagde i 1942 Vichystyret og blev i 1944 deporteret til Tyskland. Efter krigen genvalgtes han som kammerets præsident. Herriots forfatterskab omfatter bl.a. erindringsværket Jadis (1948-52).