École nationale des chartes, (fr. 'den nationale skole for arkivstudier'), oprettet 1821 i Paris. Skolen uddanner på historisk grundlag sine elever til et professionelt virke, bl.a. ved biblioteker og ikke mindst ved den franske stats arkiver, der traditionelt har europæisk ry. Uddannelsen, som er både teoretisk og praktisk anlagt, lægger i vore dage ikke længere hovedvægten på middelalderen, men omfatter også studier på baggrund af nyere historie.