Çatal Hüyük, ruinhøj ca. 40 km SØ for Konya i Anatolien i Tyrkiet. Çatal Hüyük er især kendt for sine velbevarede beboelseslag fra keramisk neolitikum (ca. 6850-6300 f.Kr.) med tæt sammenbyggede huse af soltørrede lersten og træ. Nogle af disse huse tolkes som templer og/eller klanhuse, og deres indre er udsmykket med vægmalerier og relieffer, som antyder, at bl.a. en tyrekult og en moderkult kan have været praktiseret. Også jagtmotiver forekommer og scener, der sammen med de rige gravfund anskueliggør de forhistoriske beboeres dødsriter. Det samlede fundmateriale af bl.a. ler- og stenfiguriner samt kunsthåndværk af meget høj kvalitet vidner om et velstående stammesamfund eller høvdingedømme med en økonomi, der var baseret på kunstvandingsagerbrug og husdyrhold, suppleret med jagt og indsamling. Også håndværk og handel må have været vigtige elementer i økonomien. Det anslås, at Çatal Hüyük på sit højdepunkt har haft op mod 5000 indbyggere.