Ærø

Ærø Hale lukker sig om havnen.

.

Ærøskøbing.

.

Ærø. Fotografi fra Marstal, 2004.

.

Ærø. Voderup Klint.

.

Frugtbod med salg af frugt og grønt på Ærø. Bemærk flagene på boden. Foto fra 2009.

.

Færgeruten mellem Rudkøbing og Marstal; her afgangen fra Rudkøbing. Foto fra 2009.

.

Ærø. Vitsø Nor.

.

Ærø. Vester Mølle set fra Søbygård borgbanke.

.

Der er tre færgeruter til Ærø. Her ligger færgen til Søby klar til at sejle til Fåborg.

.

Ærø, langstrakt ø, der afgrænser det Sydfynske Øhav mod sydvest fra Lillebælt; 88 km2, 6383 indb. (2014). Landbrug og søfart er de traditionelle erhverv, mens turismen har stigende betydning.

Faktaboks

etymologi:
Navnet Ærø nævnes i 1231 som Ærræ, oprindeligt usammensat ønavn, afledning til ordrod af usikker oprindelse.

Midt på Ærø ligger nordøst-sydvest orienterede bakkedrag 50-60 m.o.h.; især har den nordvestlige del et meget uroligt relief, der i Synneshøj kulminerer 68 m.o.h.

Øens sydlige del består derimod af bakkestrøg med lange jævne skråninger, og længst mod øst ligger en 30 m høj morænebakke med Marstal omgivet af lavtliggende sletter.

Mellem Ærøskøbing og halvøen med Ommel skærer en lavvandet bugt sig ind i morænelandet og ender i Kløven. SV for Kragnæs ligger det inddæmmede Gråsten Nor, der når ned til 1,4 under havniveau og blev tørlagt i 1856.

Lignende inddæmninger er Stokkeby Nor (1856) og Vitsø Nor (1788). Landskabet er kendetegnet ved stendiger og levende hegn. Mens Ærø mod Lillebælt har en stejl klintekyst med foldede udskridende lag og i Voderup Klint når op til 35 m, har øen en jævnt skrånende fladkyst mod NØ. Se også Skjoldnæs Fyr.

De vigtigste færgeruter er Søby-Faaborg, Ærøskøbing-Svendborg og Marstal-Rudkøbing. Herudover er der færge til Mommark på Als.

Øens lokalflag (tre vandrette striber, øverst gul og derunder grøn og nederst rød) stammer fra før 1864, da øen var en del af hertugdømmet Slesvig. Øen bestod indtil 1.1.2006 af kommunerne Ærøskøbing og Marstal, der nu er sammenlagt i Ærø kommune.

Historie

Ærø tilhørte oprindelig kronen. Fra 1200-t. ejedes øen af markgreverne af Brandenburg, hvorefter den i 1460 kom i Christian 1.s besiddelse sammen med Sønderjylland.

Hertug Hans d.y. overtog øen i 1564 og oprettede tre hovedgårde: Gråsten, Søbygård og Gudsgave. I 1634 deltes Ærø mellem hans efterkommere, men Frederik 5. samlede i 1749 øen under den danske krone.

Landsbyerne udskiftedes 1773-74, og i 1787 fik samtlige fæstere fri ejendomsret til deres gårde. I verdslig henseende hørte Ærø til Slesvig og fra 1866 til Svendborg Amt.

Øens gejstlige tilhørsforhold var fra tidlig tid Fyns Stift. Øens befolkning steg fra ca. 5118 i 1769 til 9167 i 1835. I 1930 havde Ærø 11 186 indbyggere.

Kommentarer

Din kommentar publiceres her. Redaktionen svarer, når den kan.

Du skal være logget ind for at kommentere.

eller registrer dig