Åsnen, lavvandet sø syd for Växjö i Småland; 150 km2; vandspejlet ligger 139 m.o.h.; største dybde er 14 m. Søen og de omliggende vådområder har et rigt fugleliv og er fredet. Den afvandes af Mörrumån til Østersøen.