Årsmedaljen, Aarsmedaillen, indtil 1923 navn på Eckersbergs Medalje. Den kunne tildeles to gange, første gang i bronze, anden gang i sølv.