Ånderdalen Nationalpark, nordnorsk naturområde på vestsiden af øen Senja SV for Tromsø; 68 km2. Parken har meget store terrænforskelle og består især af højfjeld, men også af søer, moser samt urskove af birk og fyr. I området findes mindre flokke af tamrener.